No Image

ผลการแข่งขัน Impromptu Speech

กรกฎาคม 19, 2013 epsurat 0

  ขอแสดงความยินดีกัีบเด็กชายธิติพันธ์ ศรีนามวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 12 ที่ได้เดินทางไปแข่งที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนระดับภาคใต้ไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ

No Image

การแข่งขันประกวดร้องเพลงปลุกใจ

กรกฎาคม 9, 2013 epsurat 0

นักเรียนโรงเรียนสุราษฏร์ธานีประกวดร้องเพลงปลุกใจได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 5000 บาทจัดโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 5 สุราษฎร์ธานี

No Image

รายงานผลการติดตามนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๕

มิถุนายน 14, 2013 kruphatip 0

งานแนะแนวโรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้ติดตามนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังรายการที่แนบ คลิก >>>  รายงานผลการติดตามนักเรียนชั้น ม.๓ คลิก >>>  รายงานผลการติดตามนักเรียนชั้น ม.๖