โรงเรียนสุราษฎร์ธานีขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเครือข่ายภาคใต้ตอนบน ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี