No Image

กิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวาคม 2558

ธันวาคม 4, 2015 ictcenter 0

คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนสุราษฎร์ธานีร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558        

No Image

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ยินดีต้อนรับ ดร.อนุสรณ์ ฟูเจริญ

พฤศจิกายน 26, 2015 ictcenter 0

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558  คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ยินดีต้อนรับ ดร.อนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการและคณะด้วยความยินดียิ่ง ณ อาคาร ๑๐๐ ปี หอประชุมครูลำยองโรงเรียนสุราษฎร์ธานี      

No Image

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณะรรมจริยธรรม

พฤศจิกายน 23, 2015 ictcenter 0

เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณะรรมจริยธรรม ฟังธรรมบรรยาย โดยพันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ณ อาคาร ๑๐๐ ปี หอประชุมครูลำยองโรงเรียนสุร [อ่านต่อ]

No Image

สรรหาผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสารโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2558

พฤศจิกายน 18, 2015 ictcenter 0

คลิกรายละเอียด >>> ประกาศ สรรหาผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสารโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2558

No Image

ประกาศกำหนดการค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ขยายผล สอวน. วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

กันยายน 29, 2015 science 0

กำหนดการค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ขยายผล สอวน. วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ณ วันที่ 4-21 ตุลาคม 2558 ตารางกิจกรรม กำหนดการ สิ่งที่ต้องเตรียม ค่ายโอลิมปิก 2558

No Image

โครงการแนะแนวอาชีพ “มหัศจรรย์สีสันแห่งอาชีพ”

กันยายน 11, 2015 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรม โครงการแนะแนวอาชีพ “มหัศจรรย์สีสันแห่งอาชีพ” นิทรรศการอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 10 กันยายน 2558 ณ หอประชุม 100 ปี ครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี