No Image

Download แบบฟอร์มขอซื้อขอจ้าง ปีการศึกษา 2557

พฤษภาคม 20, 2014 budget 0

แบบฟอร์มขอจ้างสุราษฎร์ธานี57    แบบฟอร์มขอซื้อสุราษฎร์ธานีใหม่ ตามที่ งานพัสดุและสินทรัพย์ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มในการเบิกใหม่ สามารถดาวน์โหลดได้โดยผ่านหน้าเว็บโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.

No Image

ประชุมร่วมทิศทางการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556

มิถุนายน 14, 2013 epsurat 0

รองวิชาการโรงเรียนสุราษฏร์ธานีประชุมร่วมกับคณะทำงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต เกี่ยวทิศทางการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 จุดเน้น STEM เพื่อรองรับการพัฒนา คุณภาพการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล..ทุกคนพร้อม