โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู)

มิถุนายน 2, 2018 budget 0

      เอกสารประกอบการขอไปราชการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) แบบบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ (นำส่งงานบุคคล) >>download>>แบบบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ กรณียืมเงิน มีเอกสารดังนี้ สัญญายืมเงิน >>download [อ่านต่อ]

No Image

แผนพัฒนาตนเอง(ID Plan)

มิถุนายน 20, 2017 nikhom 0

  ไฟล์นำเสนอ ดร.สมคิด นาคขวัญ ดาวโหลดคลิกที่นี่ คุณครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานีสามารถดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเองได้ คลิกที่นี้เพื่อดาวโหลด งานบุคคล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

No Image

แบบฟอร์ม ปพ.5 ฉบับปรับปรุง

เมษายน 6, 2017 nikhom 0

คุณครูสามารถดาวน์โหลด เพื่อนำไปใช้ได้ตามอัธยาศัย คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ปรับปรุงครั้งที่ 2 บันทึกคะแนนเป็นทศนิยม ตารางเวลาเรียน และ คู่มือลำดับการใช้งาน (06 – 04 – 2560)

No Image

แบบฟอร์ม ปพ.5

กันยายน 8, 2016 nikhom 0

คุณครูสามารถดาวน์โหลด เพื่อนำไปใช้ได้ตามอัธยาศัย คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ปรับปรุงครั้งที่1บันทึกคะแนนเป็นทศนิยม (29 – 09 – 2559)

No Image

แบบรายงานโครงการ

กันยายน 7, 2016 ictcenter 0

แบบรายงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม งานนโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารงบประมาณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

No Image

รายงานประจำปีโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2558

มิถุนายน 3, 2016 ictcenter 0

ปกมาตราฐาน ปกใน คำนำ สารบัญ ข้อมูลเบื้องต้นของสถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพ ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สรุปผลการพัฒนาและนำไปใช้