ประกาศการเลือกกลุ่มภาษาในแผนการเรียนศิลป์ – ภาษา ของนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563 ประเภท ม.3 เดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม

มิถุนายน 10, 2020 st scinai 0

คลิก ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเลือกกลุ่มภาษาในแผนการเรียนศิลป์ – ภาษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม คลิก ระบบเลือกกลุ่มภาษา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563

มิถุนายน 10, 2020 st scinai 0

คลิก ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 คลิก ระบบรายงานตัว

ประกาศเรื่องการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563

มิถุนายน 10, 2020 st scinai 0

คลิก ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  เรื่อง  การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563 คลิก ระบบรายงานตัว

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2563

มิถุนายน 10, 2020 st scinai 0

คลิก ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2563 คลิก ระบบรายงานตัว ม.1 คลิก ระบบรายงานตัว ม.4  

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563

มิถุนายน 10, 2020 st scinai 0

คลิก ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 คลิก ระบบรายงานตัว

ประกาศเรียก ม.4 ห้องเรียนพิเศษแผนวิทย์-คณิต รอบที่ 7 และประกาศเลื่อนโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.4 แผนวิทย์-คณิต รอบ 4

มิถุนายน 9, 2020 st scinai 0

เรื่อง  การยืนยันสิทธิ์การเลื่อนโครงการห้องเรียนพิเศษ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เพิ่มเติมครั้งที่ 3 click อ่านประกาศ click ระบบยืนยันสิทธิ์ เรื่อง การมอบตัวและชำระเงินค่าลงทะ [อ่านต่อ]

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563

มิถุนายน 4, 2020 st scinai 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563 เป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้ คลิกเพื่อดูผลการคัดเลือก >> ที่นี่ 

รายชื่อผู้สมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไปปีการศึกษา 2563 ที่หลักฐานการรับสมัครไม่ครบถ้วน

พฤษภาคม 22, 2020 st scinai 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไปปีการศึกษา 2563 ที่หลักฐานการรับสมัครไม่ครบถ้วน คลิกที่นี่ ประกาศเพิ่มเติม

ประกาศเรียก ม.3 เดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม รายงานตัวและมอบตัว เพิ่มเติมรอบที่ 3

พฤษภาคม 19, 2020 st scinai 0

click ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)