ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563

พฤษภาคม 19, 2020 st scinai 0

click ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563 click ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ประเภทห้องเ [อ่านต่อ]

เรื่อง การมอบตัวและชำระเงินค่าลงทะเบียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 แผนวิทย์-คณิต เพิ่มเติมรอบที่ 6

พฤษภาคม 18, 2020 st scinai 0

CLICK ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การมอบตัวและชำระเงินค่าลงทะเบียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 แผนการเรียนวิทย์-คณิต เพิ่มเติมรอบที่ 6

เรื่อง การมอบตัวและชำระเงินค่าลงทะเบียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เพิ่มเติมครั้งที่ 5

พฤษภาคม 12, 2020 st scinai 0

CLICK ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การมอบตัวและชำระเงินค่าลงทะเบียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (โครงการ SMTE, พสวท. สมทบ, MSET, Mathematic Gifted, English Gifted แล [อ่านต่อ]

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การยืนยันสิทธิ์การเลื่อนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เพิ่มเติมครั้งที่ 2

พฤษภาคม 8, 2020 st scinai 0

click ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง  การยืนยันสิทธิ์การเลื่อนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เพิ่มเติมครั้งที่ 2

การมอบตัวและชำระเงินค่าลงทะเบียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เพิ่มเติมครั้งที่ 4

พฤษภาคม 8, 2020 st scinai 0

คลิก ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การมอบตัวและชำระเงินค่าลงทะเบียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (โครงการ SMTE, พสวท. สมทบ, MSET, Mathematic Gifted, English Gifted และ [อ่านต่อ]

ประกาศยืนยันสิทธิ์การเลื่อนโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.4 แผนวิทย์-คณิต และ ประกาศเรียก ม.4 ห้องเรียนพิเศษแผนวิทย์-คณิต เพิ่มเติมครั้งที่ 4

พฤษภาคม 3, 2020 st scinai 0

click ประกาศ เรื่อง  การยืนยันสิทธิ์การเลื่อนโครงการห้องเรียนพิเศษ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  click ระบบยืนยันสิทธิ์การเลื่อนโครงการห้องเรียนพิเศษ   click ประกาศ เรื่อง  [อ่านต่อ]

เรียกรายงานตัวและมอบตัว ม.3 เดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม เพิ่มเติมครั้งที่ 2

พฤษภาคม 3, 2020 st scinai 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) คลิกประกาศ

ระบบการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 รอบทั่วไป

พฤษภาคม 2, 2020 st scinai 0

CLICK เข้าสู่ระบบการรับสมัคร CLICK คู่มือการใช้ระบบ CLICK ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง  กำหนดการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 CLICK ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  เรื่อง  วิธีกา [อ่านต่อ]

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มอบตัวและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา และรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการเลื่อนแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภท ม.3เดิม

เมษายน 28, 2020 st scinai 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มอบตัวและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา และรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการเลื่อนแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม

ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 รอบทั่วไป

เมษายน 20, 2020 st scinai 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจะรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 3 พ.ค. 63 – 12 พ.ค. 63 ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกประกาศ คลิกเข้าสู่ระบบรับสมัคร