ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) —————————————–

มิถุนายน 16, 2020 st scinai 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีประกาศผลการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) คลิก ที่นี่  เพื่อดูผลประกาศ

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเลื่อนแผนการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม

มิถุนายน 16, 2020 st scinai 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้ประกาศการเลื่อนแผนการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม  ดูผลประกาศที่นี่ คลิก 

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการรายงานตัวและมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

มิถุนายน 16, 2020 st scinai 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีประกาศผลการรายงานตัวและมอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563  (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) โดยผลการรายงานตัวและมอบตัวเป็นดังนี้  คลิก     

ประกาศเรียกรายงานตัวและมอบตัว ม.1 ห้องเรียนทั่วไป เพิ่มเติมครั้งที่ 1

มิถุนายน 15, 2020 st scinai 0

คลิก ประกาศ เรื่องการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ผลการมอบตัว ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563

มิถุนายน 14, 2020 st scinai 0

คลิก ประกาศ เรื่อง  รายชื่อนักเรียนที่รายงานตัวและมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563