เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

สิงหาคม 10, 2020 st scinai 0

เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ดูรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆได้ดังรูป ด้านล่าง

แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสุราษฎร์ธานีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มิถุนายน 30, 2020 st scinai 0

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้กำหนดรูปแบบแนวทางการจัดการเรียนการสอน โดยสามารถอ่านรายละเอียดโดยคลิก ที่นี่ 

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเลือกชุมนุมและรายวิชาเพิ่มเติม

มิถุนายน 25, 2020 st scinai 0

ให้นักเรียนเลือกชุมนุมและรายวิชาสาระเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ โดยนักเรียนสามารถอ่านประกาศ เพื่อดูวันเวลาในการเลือก เเละวิธีในการเลือกวิชาต่างๆ คลิก ที่นี่ และสามารถเลือกชุมนุมและรายวิชาเพิ่มเติมค่ะ โดยคลิก ที่นี่

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เดือนกรกฎาคม 2563)

มิถุนายน 21, 2020 st scinai 0

คลิกอ่านประกาศ เรื่อง  แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เดือนกรกฎาคม 2563)

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

มิถุนายน 20, 2020 st scinai 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้ประกาศให้มีการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีกา [อ่านต่อ]

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม (เพิ่มเติมครั้งที่ 6)

มิถุนายน 20, 2020 st scinai 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้ประกาศการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม (เพิ่มเติมครั้งที่ 6) คลิก ที่นี่ เพื่อดูประกาศเเละรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์มารายง [อ่านต่อ]

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวผู้ที่แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

มิถุนายน 20, 2020 st scinai 0

ตามประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่องแจ้งความจำนงเพื่อการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ได้เรียกผู้สอบได้ในในล ำดับที่ 409 – 542 ตามประกาศโร [อ่านต่อ]

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการมอบผู้ที่แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) ปีการศึกษา 2563

มิถุนายน 20, 2020 st scinai 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีประกาศผลการมอบผู้ที่แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) ปีการศึกษา 2563 คลิก ที่นี่ เพื่อดูผลการรายงานตัวเเละมอบตัว