ประกาศโรงเรียน เรื่อง การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เมษายน 27, 2023 hr 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 อ่านประกาศ

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การปฐมนิเทศนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เมษายน 25, 2023 hr 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 อ่านประกาศ

ประกาศผลการสรรหาผู้ประกอบการร้านอาหาร ภายในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2566

เมษายน 21, 2023 budget 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอประกาศผลการสรรหาผู้ประกอบการร้านอาหาร ภายในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2566 รายละเอียดดังนี้>>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ (Lab boy)

เมษายน 12, 2023 hr 0

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ (Lab boy) โดยงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จำนวน 1 อัตรา อ่านประกาศ

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

เมษายน 12, 2023 hr 0

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อ่านประกาศ