ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

มกราคม 29, 2021 วิชาการ 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี กำหนดการจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2564 เวลา 07.40 – 08.30 น.  ตามตาราง คลิกประกาศ

No Image

มกราคม 25, 2021 วิชาการ 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดกำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหน่วยและแผนการเรียนรู้ แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนวันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ ณ อาคาร ๑๐๐ ปี หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี วิทยากรบรรยายโดย นายสม [อ่านต่อ]

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

มกราคม 21, 2021 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ประกาศ!!! ตารางสอบกลางภาค  ประจำภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โดยมีรายละเอียดในเอกสารที่แนบ >>>ตารางห้องสอบ<<< >>>ตารางสอบ<<<

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในวันที่ 19 มกราคม 2564

มกราคม 16, 2021 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและมูลนิธิกุศลศรัทธาอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ดำเนินการฉีดพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วบริเวณโรงเรียนและห้องเรียนห้องปฏิบัติการทุกห้อง ก่อนเปิดเรียน 19 มกราคม 2564 โรงเรียนมั่นใจในความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรท [อ่านต่อ]

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์

มกราคม 15, 2021 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 มกราคม 2564 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 3 โดยมีรายละเอียดในเอกสารที่แนบ >>>เอกสารประกาศรับสมัคร<<<

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ

มกราคม 4, 2021 science 0

คลิกอ่านประกาศ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีความรุนแรงขึ้น สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 จึงมีหนังสือแจ้ง โดยความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที [อ่านต่อ]

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ฉบับที่ 2 (3 มกราคม 2564)

มกราคม 3, 2021 A.Tharit 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ฉบับที่ 2 (3 มกราคม 2564)