โรงเรียนสุราษฎร์ธานีเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในวันที่ 19 มกราคม 2564

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและมูลนิธิกุศลศรัทธาอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ดำเนินการฉีดพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วบริเวณโรงเรียนและห้องเรียนห้องปฏิบัติการทุกห้อง ก่อนเปิดเรียน 19 มกราคม 2564
โรงเรียนมั่นใจในความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทุกคน