เรียกรายงานตัว ม.1 EP เพิ่มเติมครั้งที่ 2

เรียกรายงานตัว ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ EP เพิ่มเติมครั้งที่ 1
ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.
ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครนักเรียน ห้องปัจจักขภัติ อาคาร 3 ดังนี้

  • EP ลำดับที่ 39 -40

คลิกอ่านประกาศ