ก.ค. 16

การประชุม “การจัดทำโครงร่าง องค์กรและการประเมิน SCQA”

546789_203887176433038_1531793202_nโรงเรียนสุราษฏร์ธานี เป็นเจ้าภาพ
จัดประชุม “การจัดทำโครงร่าง
องค์กรและการประเมิน SCQA”
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่น1
ในวันที่ 12-13 ก.ค. 2556 ณ
อาคารหอประชุม 100 ปี ครูลำยอง ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย
ผู้บริหาร ครูในโรงเรียน มาตรฐานสากล รุ่นที่1
จำนวน 75 โรงเรียน ของภาคใต้
ตอนบนและตอนล่าง 375 คน

 

 

Continue reading

ก.ค. 16

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ร่วมจัด นิทรรศการโรงเรียนมาตรฐานสากล

971848_204426329712456_429448695_nโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ร่วมจัด นิทรรศการ โรงเรียนมาตรฐานสากล เรื่อง การปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ภาคใต้ วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมสยามธานี สุราษฏร์ธานี

Continue reading

ก.ค. 12

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556

    ด้วยสำนักงานลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ขอเชิญกองลูกเสือโรงเรียนเข้าร่วมพิธีการวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556 เพื่อน้อมระลึกถึงและถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.00 น. – 11.00 น. ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  Continue reading

ก.ค. 09

การแข่งขันประกวดร้องเพลงปลุกใจ

968776_201320976689658_163510800_nนักเรียนโรงเรียนสุราษฏร์ธานีประกวดร้องเพลงปลุกใจได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 5000 บาทจัดโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 5 สุราษฎร์ธานี

ก.ค. 09

ขอเชิญเข้าร่วมงานเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2556

Asean_logo_100xกำหนดจัดงานเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ  เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ในวันที่  25 – 26 กรกฎาคม  2556

คลิก >>> รายละเอียด
คลิก >>>แบบตอบรับ

 

 

 

ก.ค. 09

ร่วมกด ถูกใจ ในหน้า fan page ของงานแนะแนวโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

Untitled1ประชาสัมพันธ์จากงานแนะแนว

ขอเชิญคณะครูอาจารย์ นักเรียน/ผู้ปกครอง และ ผู้สนใจทุกท่าน

ร่วม กด ถูกใจ ในหน้า fan page ของ

“งานแนะแนวโรงเรียนสุราษฎร์ธานี”

เพื่อเป็นช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารจากงานแนะแนว

คลิกลิ้ง

ก.ค. 01

โครงการสืบสานอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมไทย เพื่อรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่

IMG_1448วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรม โครงการสืบสานอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมไทย คลังภาพถ่าย

Continue reading

มิ.ย. 25

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

910ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
๑ อัตรา (แทนอัตราว่าง) คลิก >>> รายละเอียด

 

 

 

มิ.ย. 25

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา

901รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 อัตรา (แทนอัตราว่าง)  คลิก >>> รายละเอียด

 

 

 

มิ.ย. 24

การประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

972255_196651443823278_228647800_n
     วันที่ 19 มิ.ย.56 คณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 11 ประเมินโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยกัลยาณมิตร โดย มี ผู้อำนวยการ ครู นักเรียน ให้การต้อนรับและรับการประเมิน ผลการประเมินดีเยี่ยมทุกมาตรฐาน
 

 

Continue reading