ธ.ค. 25

ต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

[wppa type=”album” album=”29″][/wppa]

ธ.ค. 17

ตารางสอบ กลางภาคเรียน

p43501711219ตารางสอบ กลางภาคเรียนที่ 2 /2555 >>> mid22555_

ธ.ค. 08

กิจกรรมวันวิญญาณ

IMG_1669_resize8 ธันวาคม ของทุกปีโรงเรียนสุราษฎร์ธานีจะดำเนินการจัดกิจกรรมวันวิญญาณ เพื่อระลึกถึงคุณครูลำยอง วิศุภกาญจน์  สำหรับในปี 2555 นี้ ได้มีสมาชิกรั้วชมพูเขียวมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง (ภาพทั้งหมดรออัปโหลดคลังภาพ) Read the rest of this entry »

พ.ย. 30

การจัดกิจกรรมวันวิญญาณ ประจำปี 2555 ….


1120ประกาศจากงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน :
 ด้วยในวันที่ 8 ธันวาคม 2555 ตรงกับวันประเพณ๊ของโรงเรียน คือ วันวิญญาณ ซึ่งมีกิจกรรมวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์ครูลำยอง วิศุภกาญจน์ และพิธีการทางศาสนา บริเวณหอประชุมครูลำยอง

พ.ย. 30

งานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใจโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา…

1120งานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใจโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555

ด้วยในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2555 ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้จัดให้มีกิจกรรมร่วมกับทางจังหวัด โดยมีพิธีถวายพระพรของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

พ.ย. 21

กิจกรรมวันธารน้ำใจ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

IMG_1570กิจกรรมวันธารน้ำใจ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี วันอังคารที่20 พฤศจิกายน 2555 ณ หอประชุมครูลำยอง

 

 

 

 

 

Read the rest of this entry »

พ.ย. 21

ประมวลภาพกิจกรรม “การอบรมการพูดพิธีกรและการจัดรายการ”

IMG_6839ประมวลภาพกิจกรรม “การอบรมการพูดพิธีกรและการจัดรายการ” ….

ด้วยงานสื่อสารองค์กรโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดรายการเสียงตามสายและการพูดตามหลักการเป็นพิธีกรให้แก่นักเรียนช่วยงานสื่อสารองค์กรโรงเรียน โดยการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านงานสื่อสารอย่างรอบด้าน และนำความรุ้ที่ได้มาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิทยากรจากสถานีวิทยุกระจายเสียงห่งประเทศไทย และจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555

 

 

 

Read the rest of this entry »

พ.ย. 09

ประมวลภาพงานพิธีไหว้ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

p84646021732โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้จัดงานกิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2555 ขึ้น ณ สนามโรงเรียนสุราษฎร์ธานี…..

 

 

 

 

 

 

Read the rest of this entry »

พ.ย. 09

ค่ายศิลป์สรรค์รักษ์โลก วันที่ 21-22 ก.ค. 2555

p36108851054โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้จัดงานกิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2555 ขึ้น ณ สนามโรงเรียนสุราษฎร์ธานี…..

  ค่ายศิลป์สรรค์รักษ์โลก วันที่ 21-22 ก.ค. 2555  ณ  บ่อหินฟาร์มสเตย์ ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรังของนักเรียนชั้น ม5/8 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

พ.ย. 09

รองผู้อำนวยการบุญส่ง ศุภศิริรัตน์ เป็นวิทยากรอบรมสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

301นาง บุญส่ง ศุภศิริรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ผู้นำนักเรียนในยุคอาเซียน โครงการสภานักเรียนไทย ก้าวไกลสู่อาเซียนจัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11….

 

 

 

 

 

 

 

Read the rest of this entry »

Page 38 of 39« First...102030...3536373839