ก.ย. 15

กิจกรรมแสดงมุทิตาจิต

jjjj55

ด้วยในปี 2559 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีข้าราชการครูและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ จำนวน 25คน

เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้เกษียณอีกทั้งเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงาม

โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ขึ้นในวันที่ 15 กันยายน 2559

ภาพโดย คุณครูนิรมล , คุณครูเอ๊ะ

ก.ย. 11

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี กำหนดสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันอังคารที่ 20- วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559

ตารางห้องสอบ

ตารางสอบ

ก.ย. 08

แบบฟอร์ม ปพ.5

card_logo1-9

คุณครูสามารถดาวน์โหลด เพื่อนำไปใช้ได้ตามอัธยาศัย

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ปรับปรุงครั้งที่1บันทึกคะแนนเป็นทศนิยม (29 – 09 – 2559)

ก.ย. 07

แบบรายงานโครงการ

card_logo1-3

แบบรายงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม งานนโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ก.ย. 01

กิจกรรมวันธารน้ำใจ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

page

   กิจกรรมวันธารน้ำใจ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี      

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนมีความประพฤติเรียบร้อย ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และมอบรางวัลให้นักเรียนที่เรียนดีสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนและช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณท่านผู้มีเมตตาจิตทุกท่าน ที่มอบโอกาส มอบสิ่งดีงามให้แก่นักเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2559 ณ หอประชุมครูลำยอง

ภาพโดย คุณครูแหม่ม

ส.ค. 22

แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน

card_logo1-6

แบบฟอร์มรายงานการเยี่ยมบ้าน-2559

ส.ค. 03

โครงการสอบแข่งขัน ASMO

ASMO_MSIA-300x183

 

 

กลุ่มสาระวิทยาศาตร์ จัดสอบโครงการสอบแข่งขัน ASMO วิชาวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2559
วันที่จัดสอบ : วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559
เวลา 09.00 – 10.00 น. ห้อง 415 – 416

ส.ค. 02

กิจกรรมกีฬาสี 2559

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมกีฬาสี 2559
วันที่ 26-29 กรกฎาคม 2559

Untitled788888

ก.ค. 13

กิจกรรม “EPPO Ambassadors สานใจเติมฝันเรียนรู้เรื่องพลังงาน จากพี่สู่น้อง”

vvd

กิจกรรม “EPPO Ambassadors สานใจเติมฝันเรียนรู้เรื่องพลังงาน จากพี่สู่น้อง”

เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรและบทบาทของข้าราชการที่ดี

โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

ณ หอประชุม 100 ปีครูลำยอง

 ในคาบอบรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
 ในระหว่างวันที่ 13 ถึง 14 กรกฎาคม 2559

ก.ค. 11

กำหนดสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 21-22, 25 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

card_logo1-9ตารางสอบ

ตารางห้องสอบ

Page 10 of 41« First...89101112...203040...Last »