ก.พ. 20

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกำหนดสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันศุกร์ที่ 24,วันจันทร์ที่ 27-วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์, วันพุธที่ 1-วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560

ตารางสอบ

ตารางห้องสอบ

ก.พ. 15

ปฏิทินการรับนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ปฏิทินการรับนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ก.พ. 15

ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2560

ก.พ. 06

ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการพิสิษฐ ศักดา

ก.พ. 02

ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

อ่านรายละเอียด Click

ม.ค. 20

ประกาศผลสอบ Pretest 2560

ประกาศผลสอบ

ธ.ค. 16

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประกอบการบริการถ่ายเอกสาร

คลิกดูรายละเอียด ซุ้ม A  >>> ประกาศผู้ชนะร้านถ่ายเอกสาร ซุ้ม A (ด้านอาคาร 3)
คลิกดูรายละเอียด ซุ้ม B  >>> ประกาศผู้ชนะร้านถ่ายเอกสาร ซุ้ม B (ด้านอาคาร 4)

ธ.ค. 09

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประกอบการจำหน่ายอาหารในร้าน Canteen 2559

คลิกดูรายละเอียด  >>> ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา ร้าน Canteen โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2559

ธ.ค. 09

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดพิธีสดุดีวีรกรรมครูลำยอง

รูปภาพ : คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ธ.ค. 07

สรรหาผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสาร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2559

คลิกดูรายละเอียด ซุ้ม A >>> ประกาศสรรหาผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสาร ซุ้ม A (ด้านอาคาร 3)
คลิกดูรายละเอียด ซุ้ม B >>> ประกาศสรรหาผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสาร ซุ้ม B (ด้านอาคาร 4)