ก.พ. 02

ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

อ่านรายละเอียด Click

ม.ค. 20

ประกาศผลสอบ Pretest 2560

ประกาศผลสอบ

ธ.ค. 16

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประกอบการบริการถ่ายเอกสาร

คลิกดูรายละเอียด ซุ้ม A  >>> ประกาศผู้ชนะร้านถ่ายเอกสาร ซุ้ม A (ด้านอาคาร 3)
คลิกดูรายละเอียด ซุ้ม B  >>> ประกาศผู้ชนะร้านถ่ายเอกสาร ซุ้ม B (ด้านอาคาร 4)

ธ.ค. 09

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประกอบการจำหน่ายอาหารในร้าน Canteen 2559

คลิกดูรายละเอียด  >>> ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา ร้าน Canteen โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2559

ธ.ค. 09

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดพิธีสดุดีวีรกรรมครูลำยอง

รูปภาพ : คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ธ.ค. 07

สรรหาผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสาร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2559

คลิกดูรายละเอียด ซุ้ม A >>> ประกาศสรรหาผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสาร ซุ้ม A (ด้านอาคาร 3)
คลิกดูรายละเอียด ซุ้ม B >>> ประกาศสรรหาผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสาร ซุ้ม B (ด้านอาคาร 4)

พ.ย. 29

สรรหาผู้ประกอบการจำหน่ายในร้าน Canteen ของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

card_logo1

สรรหาผู้ประกอบการจำหน่ายในร้าน Canteen ของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

คลิกดูรายละเอียด >>> ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานีสรรหาผู้ประกอบการร้าน Canteen

พ.ย. 23

นิทรรศการ อาชีพอิสระ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรม
นิทรรศการ อาชีพอิสระ
(Freelance Exhibition)

page3

ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
23 พฤศจิกายน 2559

พ.ย. 22

รวมพลังแห่งความภักดี

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรม
รวมพลังแห่งความภักดี

page

ณ สนามโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
22 พฤศจิกายน 2559
ชมวีดีโอ

พ.ย. 22

ขอต้อนรับรองผู้อำนวยการจิรพรรณ์ มุกดารัตน์

ขอต้อนรับ
รองผู้อำนวยการจิรพรรณ์ มุกดารัตน์
สู่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ด้วยความยินดียิ่ง

page1

ณ ห้องเกียรติยศ อาคาร ๑๐๐ ปี หอประชุมครูลำยอง