เม.ย. 04

ระเบียบเครื่องแต่งกายโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

 

ประกาศถึง นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่จะมอบตัว
ในวันที่ 3 เมษายน 2559 วันที่ 9 เมษายน 2559 และวันที่ 10 เมษายน 2559
ให้แต่งเครื่องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

1459413691572 1459413692792
1459413693896 1459413694886

เม.ย. 01

ประกาศผลการสอบเข้านักเรียนชั้น ม.1, ม.4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2559

card_logo1นักเรียนชั้น ม.1
ประกาศผลนักเรียนทั่วไป
ประกาศผลนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ประกาศผลนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

นักเรียนชั้น ม.4
ประกาศนักเรียนทั่วไป 
ประกาศนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

มี.ค. 26

ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ประกาศผลการสอบเข้าโครงการห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

pm1โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สสวท.และคณิตฯ-วิทย์ม.ต้น

โครงการห้องเรียนพิเศษ MSET

มี.ค. 26

ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

 

โครงการห้องเรียนพิเศษ MOU และ พสวท.
โครงการ (MSET)
โครงการ Gifted
โครงการศิลป์-ภาษา
pra-m4

มี.ค. 25

ประกาศนักเรียนความสามารถพิเศษ

card_logo1

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ประเภท นักเรียนความสามารถพิเศษ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  
ปีการศึกษา 2559

Read the rest of this entry »

มี.ค. 24

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

666

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดอบรมพัฒนา ครูและบุคลากร
เรื่อง การใช้โปรแกรม Google แอปพลิเคชั่นในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ในวันที่ 22 มีนาคม 2559 นอาคารรินทอง

มี.ค. 22

รายงานผลการรับสมัครนักเรียน

card_logo9999999

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

รายงานผลการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

Read the rest of this entry »

มี.ค. 18

ประกาศผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ดูผลการจาก BookMark2551 4
ดูผลการจาก Semester2551 2

มี.ค. 18

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

card_logo1

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2558
ที่มีศักยภาพเหมาะสมด้วยการพิจารณาคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

 วิทยาศาสร์และคณิตศาสตร์

 ศิลป์-คำนวณ

ศิลป์-ภาษา

 สำรอง

 ประกาศรายละเอียดการมอบตัวนักเรียน

นักเรียนรายงานตัว วันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน วันที่ 10 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น.

มี.ค. 18

ประกาศงานทะเบียน

card_logo1          ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานีมีความประสงค์จะจัดเก็บข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา 2559 ให้เรียบร้อยและถูกต้องตามข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชน
จึงเรียนไปยังนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนให้นำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของนักเรียน บิดาและมารดา มายื่นที่งานทะเบียนเพื่อสแกนข้อมูลภายในบัตรฯ บันทึกลงระบบงานทะเบียนนักเรียน

กำหนดการ ดังนี้

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษ

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนปกติ

Page 10 of 39« First...89101112...2030...Last »