Nikhom

Author's details

Date registered: กุมภาพันธ์ 23, 2015

Latest posts

  1. ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน — กันยายน 4, 2017
  2. ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน — สิงหาคม 28, 2017
  3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว — สิงหาคม 28, 2017
  4. (ร่าง)ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี — สิงหาคม 23, 2017
  5. แผนพัฒนาตนเอง(ID Plan) — มิถุนายน 20, 2017

Author's posts listings

ก.ย. 04

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้ออ …

Continue reading »

ส.ค. 28

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ …

Continue reading »

ส.ค. 28

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็ …

Continue reading »

ส.ค. 23

(ร่าง)ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

(ร่าง)ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้ออ …

Continue reading »

มิ.ย. 20

แผนพัฒนาตนเอง(ID Plan)

  ไฟล์นำเสนอ ดร.สมคิด นาคขวัญ ดาวโหลดคลิกที่นี่ คุ …

Continue reading »

เม.ย. 07

ประกาศเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศ เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 256 …

Continue reading »

เม.ย. 07

ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้น ม …

Continue reading »

เม.ย. 06

แบบฟอร์ม ปพ.5 ฉบับปรับปรุง

คุณครูสามารถดาวน์โหลด เพื่อนำไปใช้ได้ตามอัธยาศัย คลิกที …

Continue reading »

เม.ย. 04

ประกาศผลการสอบเข้านักเรียนชั้น ม.1, ม.4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2560

นักเรียนชั้น ม.1 ประกาศผลนักเรียนทั่วไป ประกาศผลนักเรีย …

Continue reading »

มี.ค. 31

ประกาศรับ ปพ.1 ระดับ ม.3 , ม.6

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี งานทะเบียนนักเรียนแจ้งการรับ ปพ.1 …

Continue reading »

Page 1 of 512345