No Image

สถิติการสมัครนักเรียนประเภทในเขตบริการและทั่วไป ชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2558

มีนาคม 26, 2015 nikhom 0

สถิติการสมัครนักเรียนประเภทในเขตบริการและทั่วไป ชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี   สถิติการสมัครประเภทในเขตบริการและทั่วไป ชั้น ม.1  ประเภท จำนวนรับ 20-มี.ค.-58 21-มี.ค.-58 22-มี.ค.-58 23-มี.ค.-58 24-มี.ค.-58 รวม ในเขตบริการ 120 14 [อ่านต่อ]

No Image

สถิติการสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2558

กุมภาพันธ์ 25, 2015 nikhom 0

สถิติการสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี   สถิติการสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 กรณี นับผู้ที่เลือกโครงการห้องเรียนพิเศษทุกอันดับรวมกัน ประเภท จำนวนรับ 20-ก.พ.-58 21-ก.พ.-58 22-ก.พ.-58 23-ก.พ.-58 2 [อ่านต่อ]