จนท.ศูนย์คอมฯ

Author's posts

ส.ค. 10

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโครงการ สอวน ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโครงการ สอวน ศูนย์มหาวิทยาล …

Continue reading

ก.ค. 13

บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลด >>> รายงานการเยี่ยมบ้าน-60

ก.ค. 04

ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบโอลิมปิกวิชาการ สอวน.

คลิกดูรายละเอียด >>> กำหนดการ ,วันเวลาสอบ คลิก …

Continue reading

มิ.ย. 28

แบบรายงานการจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 2560

แบบรายงานการจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 2560 ดาวน์โห …

Continue reading

มิ.ย. 23

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครูอัตราจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่งคร …

Continue reading

มิ.ย. 23

กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2560

วัน พฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน พุทธศักราช 2560 ณ สนามฟุตบ …

Continue reading

มิ.ย. 15

ขอยกเลิกกิจกรรม “ส่องดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปี”

ขอยกเลิกกิจกรรม “ส่องดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปี …

Continue reading

มิ.ย. 13

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาดนตรีสากล (วงโยธวาทิต)

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคร …

Continue reading

พ.ค. 31

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคร …

Continue reading

พ.ค. 31

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว …

Continue reading