แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง(SAR)ของครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

พฤศจิกายน 18, 2020 ictcenter 0

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง(SAR)ของครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี >>>Download<<< แบบฟอร์มที่นี้  

ประกาศ!!! รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตุลาคม 28, 2020 ictcenter 0

ตามที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2563 นั้น บัดนี้ขั้นตอนการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทั้งหมด 3 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. [อ่านต่อ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์

ตุลาคม 24, 2020 ictcenter 0

ตามที่โรงเรียนสราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก/สัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี บัดนี้นี้ขั้นตอนการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดในเอกสารดังแนบ >>>คลิ [อ่านต่อ]

ประกาศ!!! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง

ตุลาคม 20, 2020 ictcenter 0

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง  โดยมีรายละเอียดในเอกสารที่แนบ ดังนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ  จำนวน 1 อัตรา   >>>click<<< เจ้าหน้าที่โครงการสื่อสารสองทาง จำนวน 1 อัตรา  >> [อ่านต่อ]

ตารางห้องสอบ/ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตุลาคม 16, 2020 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศ!!! ตารางห้องสอบ/ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563   >>>ตารางห้องสอบ<<<  >>>ตารางสอบปลายภาค<<<

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ตุลาคม 16, 2020 ictcenter 0

ตามที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ บัดนี้ ขั้นตอนการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  โดยมีเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ >&gt [อ่านต่อ]

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา

ตุลาคม 6, 2020 ictcenter 0

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา   โดยมีรายละเอียดในเอกสารที่แนบ >>>คลิก<<<  

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่องการอนุญาตให้จัดกิจกรรมหน้าเสาธงตามปกติ

กันยายน 23, 2020 ictcenter 0

ตามที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศมาตรการเฝ้าระวังป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร่น่า ( Covid -19) ทั้งนี้ให้นักเรียนจัดกิจกรรมหน้าเสาธงในสนามตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ส่วนมาตรการเฝ้าระวังอื่น ๆ ยังถือปฏิบัติตามประกาศนี้ โดยมีรายละเอียด [อ่านต่อ]

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการ/ภารโรง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

สิงหาคม 28, 2020 ictcenter 0

ตามที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ/ภารโรง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๑ อัตรา (แทนอัตราว่าง) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2563 นั้น บัดนี้ ขั้นตอนการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงป [อ่านต่อ]

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ/ภารโรง

สิงหาคม 24, 2020 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ/ภารโรง กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป โดยมีรายละเอียดในเอกสารที่แนบ >>>ค [อ่านต่อ]