วันที่ 14 ตุลาคม 2565 นางจิตรอนงค์คงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี และนายลือฤทธิ์ สุขยิ่งเข้ารับรางวัลจากการส่งผลงานการขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสุราษฎร์ธานีประกวดระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564

ตุลาคม 15, 2022 ictcenter 0

ประเภทของศูนย์ดำเนินทำงานและประเภท 5 พันธกิจ ภายใต้การดำเนินงานร่วมกับนักเรียนแกนนำของศูนย์ครอบครัวพอเพียง ได้รับรางวัล ดังนี้ 1.รางวัลระดับยอดเยี่ยมจากการส่งประเมินศูนย์ 2.รางวัลรองชนะเลิศพันธกิจด้านชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 3.รางวัลรองชนะเลิศพัน [อ่านต่อ]