ประกาศ !!! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูนาฎศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

มิถุนายน 23, 2020 ictcenter 0

โรเงรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศ !!! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูนาฎศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดในเอกสารแนบ ประกาศรับสมัครครูนาฎศิลป์

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว

มิถุนายน 23, 2020 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศ !!! รายชื่อผู้มีเข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์ เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รับเติมเงินศูนย์อาหาร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี รายละเอียดในเอกสารที่แนบ ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานเติมเงิน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (สาขาคอมพิวเตอร์)

มิถุนายน 23, 2020 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ประกาศ !!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (คอมพิวเตอร์ ) รายละเอียดในเอกสารที่แนบ ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบครูสาขาคอมพิวเตอร์

ประกาศ !!! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

มิถุนายน 11, 2020 ictcenter 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 1. ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน  1 อัตรา 2. พนักงานรับเติมเงินศูนย์อาหาร  จำนวน  1  อัตรา ดาวน์โหลดรายละเอียด : 1. ครูอัตราจ้าง [อ่านต่อ]

VTR การเตรียมความพร้อมการจัดการสอบเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มิถุนายน 5, 2020 ictcenter 0

การเตรียมความพร้อมการจัดการสอบเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น

เมษายน 1, 2020 ictcenter 0

ตามที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน ๑ อัตรา บัดนี้ขั้นตอนการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ให้ผ [อ่านต่อ]

ประกาศ!!! เรียนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล

มีนาคม 30, 2020 ictcenter 0

เรียนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 กรอกข้อมูลให้เสร็จ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563 สา [อ่านต่อ]

ประกาศ!!! รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น

มีนาคม 26, 2020 ictcenter 0

ตามที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โดยคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ขั้นตอนการดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร โดยมี [อ่านต่อ]

แนวทางการปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

มีนาคม 19, 2020 ictcenter 0

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๔๐๐๖/ว ๑๑๕๐ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่องการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นมาตรการ [อ่านต่อ]

ประกาศ!!! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น

มีนาคม 18, 2020 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศ!!! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่นประกาศ!!! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดในเอกสารที่แนบ >>> คลิกที่นี้