No Image

คณะกรรมการนักเรียนจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 “รางวัลให้ครู”

พฤศจิกายน 9, 2012 ictcenter 0

คณะ กรรมการนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี และนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อน้อมวันทาบูชาพระคุณครูบาอาจารย์ แสดงถึงความเป็นกตัญญูกตเวที ของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ดังคติพจน์ที่ว่า นิมิตตํสาธุรูปานํ กตญ [อ่านต่อ]

No Image

เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่ายที่ 1 วิชาฟิสิกส์ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ตุลาคม 11, 2012 ictcenter 0

การเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่ายที่ 1 วิชาฟิสิกส์ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานีซึ่งรับหน้าที่เป็นศูนย์ขยายผล สอวน. ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ระหว่างวันที่ 5 -24ตุลาคม 2555