No Image

งานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใจโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา…

พฤศจิกายน 30, 2012 ictcenter 0

งานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใจโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ด้วยในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2555 ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้จัดให้มีกิจกรรมร่วมกับทางจังห [อ่านต่อ]

No Image

ประมวลภาพกิจกรรม “การอบรมการพูดพิธีกรและการจัดรายการ”

พฤศจิกายน 21, 2012 ictcenter 0

ประมวลภาพกิจกรรม “การอบรมการพูดพิธีกรและการจัดรายการ” …. ด้วยงานสื่อสารองค์กรโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดรายการเสียงตามสายและการพูดตามหลักการเป็นพิธีกรให้แก่นักเรียนช่วยงานสื่อสารองค์กรโรงเรียน โดยการจัด [อ่านต่อ]

No Image

ค่ายศิลป์สรรค์รักษ์โลก วันที่ 21-22 ก.ค. 2555

พฤศจิกายน 9, 2012 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้จัดงานกิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2555 ขึ้น ณ สนามโรงเรียนสุราษฎร์ธานี…..   ค่ายศิลป์สรรค์รักษ์โลก วันที่ 21-22 ก.ค. 2555  ณ  บ่อหินฟาร์มสเตย์ ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรังของนักเรียนชั้น ม5/8 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

No Image

รองผู้อำนวยการบุญส่ง ศุภศิริรัตน์ เป็นวิทยากรอบรมสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

พฤศจิกายน 9, 2012 ictcenter 0

นาง บุญส่ง ศุภศิริรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ผู้นำนักเรียนในยุคอาเซียน โครงการสภานักเรียนไทย ก้าวไกลสู่อาเซียนจัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11….             [อ่านต่อ]

No Image

นำเสนอผลงานประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ

พฤศจิกายน 9, 2012 ictcenter 0

คณะ กรรมการนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เข้ารับการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ของ สพฐ. เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณอาคาร ๑๐๐ ปี หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี…..               &n [อ่านต่อ]

No Image

คณะกรรมการนักเรียนจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 “รางวัลให้ครู”

พฤศจิกายน 9, 2012 ictcenter 0

คณะ กรรมการนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี และนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อน้อมวันทาบูชาพระคุณครูบาอาจารย์ แสดงถึงความเป็นกตัญญูกตเวที ของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ดังคติพจน์ที่ว่า นิมิตตํสาธุรูปานํ กตญ [อ่านต่อ]

No Image

เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่ายที่ 1 วิชาฟิสิกส์ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ตุลาคม 11, 2012 ictcenter 0

การเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่ายที่ 1 วิชาฟิสิกส์ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานีซึ่งรับหน้าที่เป็นศูนย์ขยายผล สอวน. ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ระหว่างวันที่ 5 -24ตุลาคม 2555