No Image

ประกาศ การจองอุปกรณ์การเรียน

เมษายน 5, 2013 0

   ประกาศ การจองอุปกรณ์การเรียน 1. ชุดนักเรียน จองวันที่ 6,7 เมษายน 2556 2. ชุดพละศึกษา จองวันที่ 6 , 7 เมษายน 2556 และ 8 , 9 , 14 , 15 พฤษภาคม 2556 3. สมุด ซื้อวันที่ 8 , 9 , 14 , 15 พฤษภาคม 2556 4. เป้ , กระเป๋าหิ้ว ซื้อวันที่ 14 , 15 พฤาภาคม 2556 [อ่านต่อ]

No Image

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม (เพิ่มเติม)

เมษายน 4, 2013 วิชาการ 0

ตามที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้ มีประกาศ เรื่อง การยื่นความประสงค์รับนักเรียน ม.3 เดิม ที่สมัครเข้าเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ไว้แล้ว เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2556 มีผู้ยื่นความประสงค์ต่อเนื่อง จำ [อ่านต่อ]

No Image

ประกาศการเรียนเตรียมความพร้อมของโครงการ EP

มีนาคม 29, 2013 epsurat 0

การเรียนเตรียมความพร้อมของนักเรียนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษระดับชั้นม.1 – ม.3 จะเริ่มเรียนในวันที่ 2 – 3 , 8 – 10 พ.ค. 2556 เวลา 08.00 น. ณ อาคาร 5 (วรรณทัศน์) นักเรียนแต่งกายด้วยชุดสุภาพ

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นม.1/ชั้นม.4 ปีการศึกษา2556

มีนาคม 26, 2013 webadmin 0

ชั้น ม.1 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไปชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นม.1ประเภทเงื่อนไขพิเศษ ชั้น ม.4 นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั่วไป นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โร [อ่านต่อ]

ประกาศผลนักเรียนความสามารถพิเศษ

มีนาคม 17, 2013 webadmin 0

ตามที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้ดําเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภท ความสามารถพิเศษ  ประจําประการศึกษา 2556 ไปแล้วนั้น จึงประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อท้ายประกาศฉบับนี้ และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีที่แนบท้ายป [อ่านต่อ]

ประกาศรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ปี 2556

มีนาคม 14, 2013 webadmin 0

   ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ) ปีการศึกษา 2556  ระหว่างวันที่ 14 – [อ่านต่อ]