No Image

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมุงกุฎระดับประเทศ

สิงหาคม 13, 2013 yingpu 0

เมื่อวันที่  28  ก.ค.  2556  นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมการแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ ปี 2556 : เรียนรู้สู่อาเซียนชิงทุนการศึกษาสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  ระดับมัธยมศึกษ [อ่านต่อ]

No Image

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน

สิงหาคม 9, 2013 budget 0

สหวิทยาเขต สุราษฎร์ธานี 1  กำหนดเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สำหรับการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และ กิจกรรมห้องสมุด 3D / ห้องสมุดมีชีวิต  สำหรับโรงเรียนที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อใช้เป็นแนวทางเตรียมรับการประเมินฯ [อ่านต่อ]

No Image

รายงานการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ประเภททีม (TMB-Thailand Math Battle)

สิงหาคม 9, 2013 kruaomam 0

  คุณครูเพ็ญวรรณ  สมใจ และคุณครูเกศรารัตน์ ไม้ทองงาม ได้พานักเรียนจำนวน 12 คน เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ประเภททีม (TMB-Thailand Math Battle) ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดย สมาชิกภาพสหภาพ IMC ประเทศไทย ในวัน [อ่านต่อ]

No Image

ร่วมบันทึกเทปการแสดงประสานเสียงเด็กไทยปลุกใจสามัคคี

สิงหาคม 9, 2013 yingpu 0

เมื่อวันที่  29  กรกฎาคม  ถึง  2  สิงหาคม  2556  นักเรียนโรงเรียนสุรารษฎร์ธานีได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  ”ประสานเสียงเด็กไทย  ปลุกใจสามัคคี  ณ  หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์  โดยมีนายอภินันท์  จันทรังษี  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการอบรม [อ่านต่อ]

No Image

การประเมินการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล

สิงหาคม 7, 2013 webadmin 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้เข้ารับการประเมินการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลที่พัฒนาแบบเข้มที่เป็นต้นแบบการบริหารจัดการด้วยระบบตุณภาพ (Intensive School) ในระดับเขตในวันที่ 7สิงหาคม 2556

No Image

โครงการค่ายศิลป์สัมพันธุ์รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

กรกฎาคม 31, 2013 Foreign Language Department 0

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดให้มีโครงการค่ายศิลป์สัมพันธ์ (ศิลปศาสตร์) ในวันที่ 19 – 20 กรกฏาคม 2556 ณ Sunrise Beach Resort อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

No Image

งานเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กรกฎาคม 26, 2013 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดพิธีเปิด งานเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างยิ่งใหญ่ ณ สนามหน้าโรงเรียนสุราษฎร์ธานี คลังภาพถ่าย

No Image

ผลการแข่งขัน Impromptu Speech

กรกฎาคม 19, 2013 epsurat 0

  ขอแสดงความยินดีกัีบเด็กชายธิติพันธ์ ศรีนามวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 12 ที่ได้เดินทางไปแข่งที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนระดับภาคใต้ไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ

No Image

โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่น 4 รอบ 2

กรกฎาคม 16, 2013 epsurat 0

 สพม.11 เปิดรับสมัคร/สอบตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่น 4 รอบ 2 ดูรายละเอียดที่  http://www.odos.moe.go.th/ สอบถามที่ 077-288801 ต่อ 31 วันที่ 17 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2556  เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนที่ประสงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือข่าวอื่น [อ่านต่อ]

No Image

การประชุม “การจัดทำโครงร่าง องค์กรและการประเมิน SCQA”

กรกฎาคม 16, 2013 epsurat 0

โรงเรียนสุราษฏร์ธานี เป็นเจ้าภาพ จัดประชุม “การจัดทำโครงร่าง องค์กรและการประเมิน SCQA” ของโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่น1 ในวันที่ 12-13 ก.ค. 2556 ณ อาคารหอประชุม 100 ปี ครูลำยอง ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูในโรงเรียน มาตรฐานสากล รุ่นท [อ่านต่อ]