กิจการนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี แจ้งให้ครูที่ปรึกษาจัดทำรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

มีนาคม 9, 2021 studentaffairs 0

กิจการนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี แจ้งให้ครูที่ปรึกษาจัดทำรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยสามารถ download เอกสารได้ตามลิงค์ที่แนบ >>>เอกสาร<<<

กำหนดการนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 แก้ 0 วิชาหน้าที่พลเมือง

มีนาคม 12, 2019 studentaffairs 0

นักเรียน ม.6 แก้ 0 วิชาหน้าที่พลเมือง วันที่ 12-13 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น. (นักเรียนต้องมาทั้ง 2 วัน) 2. นักเรียน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 แก้ 0 วิชาหน้าที่พลเมือง วันที่ 14-15 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น. (นักเรียนต้องมาทั้ง 2 วัน) ***นักเรียน [อ่านต่อ]

กำหนดการจัดกิจกรรมวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

พฤศจิกายน 30, 2018 studentaffairs 0

วันที่ 1-21 ธันวาคม 2561 – จัดบอร์ดนิทรรศการ ประกวดสุนทรพจน์ เรียงความ บทความเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงได้รับทูลเกล้าฯถวายพระสมัญญาพระบิดาศาสตร์ 9 แขนง ประกอบด้วย 1. พระบิดาแห่งการจัดการน้ำ 2. [อ่านต่อ]

การมาทำงานเพื่อปรับปรุงคะแนน รายวิชาหน้าที่พลเมือง (จาก “0” เป็น “1”) วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561

พฤศจิกายน 30, 2018 studentaffairs 0

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี กำหนดให้มีการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 รายวิชาหน้าที่พลเมือง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เป็นเวลา 2 วัน คือ วันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2561 และวันอาทิตย์ ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เ [อ่านต่อ]

คณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ปีการศึกษา 2561

พฤศจิกายน 30, 2018 studentaffairs 0

คณะกรรมการดำเนินการจัดอบรม ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 – 17.00 [อ่านต่อ]