No Image

ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องตรวจข้อสอบ

พฤศจิกายน 24, 2014 ictcenter 0

คลิกรายละเอียด >>>ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องตรวจข้อสอบ          

No Image

แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียน

พฤศจิกายน 21, 2014 webadmin 0

ชื่อ – สกุล    นายสุชาติ  หงษ์ทอง    อายุ  59  ปี เกิดวันที่   15   ตุลาคม  2498 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับเงินเดือนอันดับ คศ.5 (คศ.4) การศึกษา ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร [อ่านต่อ]