ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี

มีนาคม 21, 2023 hr 0

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี อ่านประกาศ

ประกาศเรียกรายงานตัว ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 3

มีนาคม 20, 2023 science 0

ประกาศเรียกรายงานตัว ชั้น ม.4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ กลุ่มโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ม.ปลาย (MSET) ให้มารายงานตัวในวันที่ 21 มีนาคม 2566 คลิกอ่านประกาศ  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี

มีนาคม 17, 2023 hr 0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี อ่านประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ

มีนาคม 17, 2023 hr 0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ อ่านประกาศ

ประกาศรายชื่อ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ข้อมูลนักเรียน/สารสนเทศและดูแลความปลอดภัยนักเรียน

มีนาคม 17, 2023 hr 0

ประกาศรายชื่อ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ข้อมูลนักเรียน/สารสนเทศและดูแลความปลอดภัยนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อ่านประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา 2566

มีนาคม 16, 2023 science 0

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา 2566 คลิก โดยให้มารายงานวันวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.

ประกาศเรียก ม.3 เดิมเพิ่มเติมครั้งที่ 2

มีนาคม 15, 2023 science 0

ประกาศเรียกรายงานตัว ชั้น ม.4 ประเภท ม.3 เดิม ที่มีศักยภาพเหมาะสม ลำดับที่ 339 – 371 และ 373 – 376 ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 -12.00 น. คลิกอ่านประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ประจำปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

มีนาคม 14, 2023 วิชาการ 0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ประจำปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ คลิกอ่านประกาศ