No Image

Download แบบฟอร์มขอซื้อขอจ้าง ปีการศึกษา 2557

พฤษภาคม 20, 2014 budget 0

แบบฟอร์มขอจ้างสุราษฎร์ธานี57    แบบฟอร์มขอซื้อสุราษฎร์ธานีใหม่ ตามที่ งานพัสดุและสินทรัพย์ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มในการเบิกใหม่ สามารถดาวน์โหลดได้โดยผ่านหน้าเว็บโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.

No Image

ประกาศ ร่าง TOR การจัดจ้างบริษัทจัดหาครูชาวต่างชาติเพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

พฤษภาคม 8, 2014 budget 0

รายละเอียดดังแนบ ร่าง TOR EP 57    ร่างเอกสารประกวดราคา EP 57 โดยประกาศในวันที่ 8 -12 พฤษภาคม 2557 สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ ๑.ทางไปรษณีย์ ส่งถึง    ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๘ [อ่านต่อ]

No Image

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

เมษายน 29, 2014 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินรายละเอียด ดังแนบ ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี