No Image

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์ Wireless LAN Controller พร้อมโปรแกรมควบคุม และ Access Point

กรกฎาคม 4, 2014 ictcenter 0

รายละเอียด >>>ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายละเอียด >>>ข้อกำหนดและขอบเขตงาน        

No Image

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกผู้จัดทำและส่งน้ำดื่มโรงเรียน ประจำปี 2557

มิถุนายน 27, 2014 ictcenter 0

รายละเอียด >>>ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกผู้จัดทำและส่งน้ำดื่มโรงเรียน        

No Image

ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมโดยวิธีพิเศษ

มิถุนายน 13, 2014 budget 0

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2557 โดยวิธีพิเศษ จำนวน 30 รายการ โดยสามารถติดต่อขอรับเอกสารเสนอราคาได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 20 มิถุนายน พ.ศ.2557 ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ  อาคาร [อ่านต่อ]

No Image

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครูอัตราจ้าง

มิถุนายน 6, 2014 ictcenter 0

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครูอัตราจ้างตำแหน่งครูผู้สอนเพื่อปฏิบัติการสอน วิชา ภาษาไทย รายละเอียด >>>ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง      

No Image

ประกาศประกวดราคาจ้างบริษัทจัดหาครูชาวต่างชาติ เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

พฤษภาคม 20, 2014 budget 0

              ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างบริษัทจัดหาครูชาวต่างชาติเพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอน โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามแล [อ่านต่อ]