No Image

ประกาศงานทะเบียน

มีนาคม 18, 2016 nikhom 0

          ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานีมีความประสงค์จะจัดเก็บข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา 2559 ให้เรียบร้อยและถูกต้องตามข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชน จึงเรียนไปยังนักเรียนและผู้ปกคร [อ่านต่อ]

No Image

รายงานผลการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559

กุมภาพันธ์ 23, 2016 nikhom 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี รายงานผลการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการพิเศษ

No Image

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี กำหนดสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

กุมภาพันธ์ 21, 2016 nikhom 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี กำหนดสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันอังคารที่ 23- วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ตารางสอบ ตารางห้องสอบ

No Image

SAR โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

กรกฎาคม 22, 2015 nikhom 0

รายงานประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2557 คลิกดาวโหลด 1.ปกหน้า 2.sen 3.สารบัญ 4.สารบัญตาราง 5.SAR 2557[1] part 1 6.SAR 2557[1] part 2 7.SAR 2557[1] part 3 8.SAR 2557[1] part 4    

No Image

ประกาศใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558 และคู่มือสำหรับประชาชน

กรกฎาคม 22, 2015 nikhom 0

  การประกาศใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558 และการเปิดตัวคู่มือสำหรับประชาชน สำหรับโรงเรียนสุราษฎร์ธานี กำหนดใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฏาคม 2558 เป็นต้น คลิกเพื่อดาวโหลด

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สสวท.

กรกฎาคม 9, 2015 nikhom 0

    สสวท. ได้ปรับปรุงระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ประกอบด้วยสองระบบย่อย คือ (1) ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ (ระบบเดิม) และ (2) ระบบออนไลน์ข้อสอบด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ ซึ่งเป็ [อ่านต่อ]

No Image

วันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฏาคม 2558

กรกฎาคม 3, 2015 nikhom 0

วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 ผู้อำนวยการสุชาติ หงษ์ทอง นำคณะ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  เข้าร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวั [อ่านต่อ]

No Image

สถิติการสมัครนักเรียนประเภทในเขตบริการและทั่วไป ชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2558

มีนาคม 26, 2015 nikhom 0

สถิติการสมัครนักเรียนประเภทในเขตบริการและทั่วไป ชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี   สถิติการสมัครประเภทในเขตบริการและทั่วไป ชั้น ม.1  ประเภท จำนวนรับ 20-มี.ค.-58 21-มี.ค.-58 22-มี.ค.-58 23-มี.ค.-58 24-มี.ค.-58 รวม ในเขตบริการ 120 14 [อ่านต่อ]

No Image

สถิติการสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2558

กุมภาพันธ์ 25, 2015 nikhom 0

สถิติการสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี   สถิติการสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 กรณี นับผู้ที่เลือกโครงการห้องเรียนพิเศษทุกอันดับรวมกัน ประเภท จำนวนรับ 20-ก.พ.-58 21-ก.พ.-58 22-ก.พ.-58 23-ก.พ.-58 2 [อ่านต่อ]