No Image

ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

มีนาคม 19, 2019 nikhom 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2562 ฉบับปรับปรุงตาม สพฐ. ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  รับนักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษ (E.P.) (เพิ่มเติม) และ ประกาศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ที่มีศักยภาพเข้าเรียนชั้นมัธยม [อ่านต่อ]

No Image

ประกาศผลการสรรหาผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสาร ซุ้ม A (ด้านอาคาร 3) และผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสารซุ้ม B (ด้านอาคาร 4) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

มีนาคม 19, 2019 budget 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสาร ซุ้ม A (ด้านอาคาร 3) และผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสาร ซุ้ม B (ด้านอาคาร 4) ผลปรากฎดังนี้ ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี (1)  

ประกาศรับนักเรียนแทนผู้สละสิทธิ์ ปีการศึกษา 2562

มีนาคม 18, 2019 nikhom 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่องการเรียกรับนักเรียนแทนผู้ที่สละสิทธิ์ ประเภทห้องเรียนพิเศษ   ประกาศสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี้เพื่อดูรายละเอียด ประกาศสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี้เพื่อดูรายละเอียด

No Image

ประกาศสรรหาผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563

มีนาคม 17, 2019 budget 0

  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะให้เช่าที่ราชพัสดุภายในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เพื่อประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563 เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน >>Downlo [อ่านต่อ]

No Image

ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มีนาคม 13, 2019 budget 0

    โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)>>รายละเอียด>>ประกา [อ่านต่อ]

No Image

ประกาศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การสรรหาผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสาร

มีนาคม 11, 2019 budget 0

    โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะสรรหาผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสาร  ซุ้ม A (ด้านอาคาร 3) และซุ้ม B (ด้านอาคาร 4) รายละเอียด ดังนี้ >>Download>>ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

รายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

กุมภาพันธ์ 26, 2019 nikhom 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี รายงานผลการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษ สรุปผลการรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประเภท จำนวนรับ 23-ก.พ.-62 24 [อ่านต่อ]