No Image

ประกาศผลการสรรหาผู้ประกอบการร้านสวัสดิการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2561

กรกฎาคม 17, 2018 budget 0

    ประกาศผลการสรรหาผู้ประกอบการร้านสวัสดิการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2561>>download>>ประกาศผลการสรรหาฯ

ประกาศสรรหาผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2561

กรกฎาคม 10, 2018 budget 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะสรรหาผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2561 ตามรายละเอียดังนี้>>download>>ประกาศฯ

ประกาศสรรหาผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2561

มิถุนายน 26, 2018 budget 0

ประกาศสรรหาผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2561>>download>>ประกาศสรรหาผู้ประกอบการฯ

โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู)

มิถุนายน 2, 2018 budget 0

      เอกสารประกอบการขอไปราชการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) แบบบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ (นำส่งงานบุคคล) >>download>>แบบบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ กรณียืมเงิน มีเอกสารดังนี้ สัญญายืมเงิน >>download [อ่านต่อ]

ประกาศการปักเสื้อพละ

พฤษภาคม 20, 2018 nikhom 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี แจ้งประกาศการปักชื่อ-สกุลบนเสื้อพละ ดังนี้ เสื้อพละโรงเรียนสุราษฎร์ธานีปักชื่อ-สกุลด้วยด้ายสีขาวปักจุดแสดงชั้นปีตามสี และเสื้อสีโรงเรียนสุราษฎร์ธานีให้ปักด้วยด้ายสีขาวทั้งชื่อ-สกุลและจุดแสดงชั้นปี กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ผู้ใ [อ่านต่อ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อน้ำดื่ม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พฤษภาคม 1, 2018 budget 0

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อน้ำดื่ม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)>>>download>>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

No Image

ประกวดราคาซื้อ ซื้อน้ำดื่ม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมษายน 19, 2018 budget 0

  ประกวดราคาซื้อซื้อน้ำดื่ม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)>>>download>>>ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ประกาศผลนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม

เมษายน 7, 2018 nikhom 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศผลนักเรียนชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.4 ประเภทนักเรียนทั่วไปและนักเรียนเดิม