ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การขยายเวลาเรียนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 8

สิงหาคม 18, 2021 วิชาการ 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศขยายเวลาให้นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนในรูปแบบ Online ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564  จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบต่อไป คลิกประกาศ

หนังสือรับรองประกอบการเบิกจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

สิงหาคม 16, 2021 budget 0

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด เอกสารหนังสือรับรองประกอบการเบิกจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

VTR การประชุมผู้ปกครองผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

VTR การประชุมผู้ปกครองผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การคืนเงินบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

สิงหาคม 9, 2021 budget 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอแจ้งเรื่อง การคืนเงินบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดตามแนบ >>> ประกาศคืนเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานประจำกลุ่มบริหารงานบุคคล

สิงหาคม 9, 2021 hr 0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานประจำกลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์ได้ตรวจสอบรายชื่อและสแกน qr code เข้าไลน์กลุ่มตามที่ได้แ [อ่านต่อ]

บริการยื่นขอหลักฐานทางการศึกษารูปแบบ Online

สิงหาคม 5, 2021 tatsanee 0

งานทะเบียนนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เพิ่มช่องทางการยื่นขอเอกสารทางการศึกษาในรูปแบบ Online  สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูล   คลิกที่นี่เพื่อดูสถานะของเอกสาร