ขยายเวลาชำระเงินบำรุงสมาคมฯ ครั้งที่ 2

กรกฎาคม 13, 2021 stsp 0

-ขยายเวลาชำระเงินรอบ2 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ขยายเวลาการชำระเงินค่าบำรุงสมาคมฯ จำนวน 300/คน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ปีการศึกษา  2564  (ครั้งที่ 2 )  ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 – 15 สิงหาคม 2564  โดยโอนเงินเข้าบัญ [อ่านต่อ]