สถานที่เรียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2563

สถานที่เรียนกิจกรรมชุมนุม  ปีการศึกษา 2563 สถานที่เรียนกิจกรรมชุมนุม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563 สถานที่เรียนกิจกรรมชุมนุม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 หมายเหตุ : นักเรียนที่ยังไม่ได้เลือกกิจกรรมชุมนุมทางออนไลน์ ให้ นักเรี [อ่านต่อ]

แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสุราษฎร์ธานีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มิถุนายน 30, 2020 st scinai 0

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้กำหนดรูปแบบแนวทางการจัดการเรียนการสอน โดยสามารถอ่านรายละเอียดโดยคลิก ที่นี่ 

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิกสิกส์

มิถุนายน 30, 2020 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิกสิกส์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดในเอกสารที่แนบ เอกสารประกาศ

การลงทะเบียนอีเมล์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สำหรับนักเรียน

  นักเรียนที่มีความประสงค์ใช้อีเมล์ของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี (email@st.ac.th) บันทึกข้อมูลภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ได้ที่ : https://forms.gle/Xm4gkPz3yNHSRWTH7

ประกาศวันต่อต้านยาเสพติดโลก

มิถุนายน 26, 2020 general 0

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคคลากรโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ร่วมรณรงค์ในการต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ภายใต้คำขวัญ “Save Zone No New Face” พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพต [อ่านต่อ]

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเลือกชุมนุมและรายวิชาเพิ่มเติม

มิถุนายน 25, 2020 st scinai 0

ให้นักเรียนเลือกชุมนุมและรายวิชาสาระเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ โดยนักเรียนสามารถอ่านประกาศ เพื่อดูวันเวลาในการเลือก เเละวิธีในการเลือกวิชาต่างๆ คลิก ที่นี่ และสามารถเลือกชุมนุมและรายวิชาเพิ่มเติมค่ะ โดยคลิก ที่นี่

ประกาศแจ้งเปลี่ยนวันส่งใบรายงานตัว รด.2

ประกาศ นักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี และนักเรียนที่จะสมัครเรียน นศท. ชั้นปีที่ 1 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนวันส่งใบรายงานตัว รด.2 ให้ นศท. ทุกชั้นปี มาส่งเอกสารรายงานตัว ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคาร ๑๐๐ ปี หอประชุมครูลำยอง พร้อมเตรียมเงินค่าบำ [อ่านต่อ]

ประกาศ !!! รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรับเติมเงินศูนย์อาหาร

มิถุนายน 25, 2020 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศ !!! รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรับเติมเงินศูนย์อาหาร โดยมีรายละเอียดในเอกสารที่แนบ Click เอกสารที่นี้

ประกาศ !!! รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครูอัตราจ้าง (คอมพิวเตอร์) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มิถุนายน 25, 2020 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศ !!! รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครูอัตราจ้าง (คอมพิวเตอร์) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีรายละเอียดในเอกสารที่แนบ Click เอกสารที่นี้

ประกาศ !!! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนสวน

มิถุนายน 24, 2020 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศ !!! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนสวน จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดในเอกสารดังแนบ เอกสารประกาศ