ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มิถุนายน 2, 2020 budget 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 4 – 8 มิถุนายน 2563  รายละเอียดดังนี้ >>download>>ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา