No Image

ประกาศกำหนดการค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ขยายผล สอวน. วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

กันยายน 29, 2015 science 0

กำหนดการค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ขยายผล สอวน. วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ณ วันที่ 4-21 ตุลาคม 2558 ตารางกิจกรรม กำหนดการ สิ่งที่ต้องเตรียม ค่ายโอลิมปิก 2558

No Image

โครงการแนะแนวอาชีพ “มหัศจรรย์สีสันแห่งอาชีพ”

กันยายน 11, 2015 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรม โครงการแนะแนวอาชีพ “มหัศจรรย์สีสันแห่งอาชีพ” นิทรรศการอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 10 กันยายน 2558 ณ หอประชุม 100 ปี ครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี