ประกาศ !!! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1. ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน  1 อัตรา
2. พนักงานรับเติมเงินศูนย์อาหาร  จำนวน  1  อัตรา

ดาวน์โหลดรายละเอียด :
1. ครูอัตราจ้างสาขาคอมพิวเตอร์
2. พนักงานรับเติมเงินศูนย์อาหาร