ประกาศเรียกรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติมครั้งที่3)

ประกาศเรียกรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติมครั้งที่3)
รายงานตัวในวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ สวนการเวก
เพื่อยืนยันสิทธิ์และรับเอกสารการมอบตัว   โดยมีรายละเอียดดังนี้ Click