ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

ตามที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์  เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 – 17 มีนาคม 2564 นั้น บัดนี้  โรงเรียนขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์  โดยมีรายละเอียดในเอกสารเอกสารที่แนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  >>>คลิก<<<