ประกาศห้องแนวปฏิบัติ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักเรียน ม.1 และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ 2564

มีนาคม 29, 2021 science 0

ประกาศแนวปฏิบัติในการเข้าสอบและตารางสอบ CLICK รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ ม.1  CLICK รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ ม.4 CLICK

มีนาคม 25, 2021 วิชาการ 0

ประกาศรายชื่อสอบวัดศักยภาพด้านวิชาการเข้าเรียน 4 ประเภท ม.3เดิม ตารางสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

มีนาคม 18, 2021 ictcenter 0

ตามที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์  เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 – 17 มีนาคม 2564 นั้น บัดนี้  โรงเรียนขอประกาศรายชื่อผู้มี [อ่านต่อ]

กิจการนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี แจ้งให้ครูที่ปรึกษาจัดทำรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

มีนาคม 9, 2021 studentaffairs 0

กิจการนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี แจ้งให้ครูที่ปรึกษาจัดทำรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยสามารถ download เอกสารได้ตามลิงค์ที่แนบ >>>เอกสาร<<<

ประกาศ!!! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

มีนาคม 8, 2021 ictcenter 0

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา  (แทนอัตราว่าง)  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดในเอกสารที่แนบ >>>เอกสารประกาศรับสมัคร<<< 

ตารางสอบ และตารางห้องสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

มีนาคม 3, 2021 ictcenter 0

งานวัดและประเมินผล  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศ!!! ตารางสอบและตารางห้องสอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  โดยมีรายละเอียดในเอกสารที่แนบ >>>ตารางสอบ<<<     >>>ตารางห้องสอบ<<<