งานเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 25-26 กรกฎาคม 2556

 

995695

เชิญร่วมพิธีเปิด 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.15 น.
คลิก>>>แผนผังงานนิทรรศการ

คลิก>>>ชื่อเต้นนิทรรศการ