รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

card_logo9999999รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1-9 กันยายน 2557 (เว้นวันหยุดราชการ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

รายละเอียด >>>ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมฯ