No Image

กำหนดการและการเตรียมตัวสำหรับการเข้าค่ายโอลิมปิกฟิสิกส์ สอวน.

กันยายน 30, 2014 science 0

ตารางกำหนดการและการเตรียมตัวสำหรับการเข้าค่ายโอลิมปิกฟิสิกส์ สอวน.โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2557 โดยมีพิธีเปิดค่าย วันที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. (แต่งกายด้วยชุดนักเรียน) ตารางค่ายโอลิมปิก การเตรียมตัวสำ [อ่านต่อ]

No Image

แนะนำนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

กันยายน 29, 2014 ictcenter 0

ประวัตินายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ชื่อ : นายเรืองชัย  เขมะพันธุ์มนัส เกิดที่  : 16 ม.2 ต. บางใบไม้ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี การศึกษา ระดับประถม – รร.มานิตานุเคราะห์ ระดับมัธยม – รร.สุราษฎร์ธานี ระดับระดับปริญญาตรี – [อ่านต่อ]

ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

กันยายน 8, 2014 ictcenter 0

นายบัญญัติ สุขขัง เกิด วันที่ 2 มีนาคม 2497 การศึกษา – ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) – ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) – การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)พลศึกษา – ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) บริหารการศึกษา

No Image

ผลการแข่งขันวันวิชาการ เปิดบ้านห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Open House)

กันยายน 3, 2014 science 0

เปิดบ้านห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Open House) ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2557 คลิกรายละเอียด >>> ผลการแข่งขัน        

No Image

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

กันยายน 1, 2014 ictcenter 0

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1-9 กันยายน 2557 (เว้นวันหยุดราชการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ รายละเอียด >>>ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมฯ