กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าค่าย สอวน. ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559

20130627153032
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าค่าย สอวน. ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559
– โครงการโอลิมปิกวิชาการ รับสมัครถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง 412
– โครงการดาราศาสตร์โอลิมปิก รับสมัครถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง 412

รานละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.posnwalailak.com/