No Image

กิจกรรม “EPPO Ambassadors สานใจเติมฝันเรียนรู้เรื่องพลังงาน จากพี่สู่น้อง”

กรกฎาคม 13, 2016 ictcenter 0

กิจกรรม “EPPO Ambassadors สานใจเติมฝันเรียนรู้เรื่องพลังงาน จากพี่สู่น้อง” เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรและบทบาทของข้าราชการที่ดี โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ณ หอประชุม 100 ปีครูลำยอง  ในคาบอบ [อ่านต่อ]

No Image

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าค่าย สอวน. ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559

กรกฎาคม 11, 2016 science 0

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าค่าย สอวน. ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559 – โครงการโอลิมปิกวิชาการ รับสมัครถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง 412 – โครงการดาราศาสตร์โอลิมปิก รับสมัครถึงวันที่ 22 กรกฎา [อ่านต่อ]