Category: ประกาศจัดซื้อ

พ.ย. 28

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้องานจัดซื้ออุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้องานจัดซื้ออุปกรณ์ …

Continue reading

พ.ย. 27

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาและหลอดไฟอาคารพลานามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนหลั …

Continue reading

พ.ย. 08

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาและหลอดไฟฟ้าอาคารพลานามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  คลิกรายละเอียด>>> ประกาศโรงเรียนสุราษฎร …

Continue reading

พ.ย. 07

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

พ.ย. 07

ประกวดราคาซื้องานจัดซื้ออุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ส.ค. 23

(ร่าง)ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

(ร่าง)ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้ออ …

Continue reading

มี.ค. 14

ประกาศจัดจ้างทำชุดพละปีการศึกษา2560

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะจัดทำชุดพละนักเ …

Continue reading

ก.ค. 31

สรรหาผู้ประกอบการร้านจำหน่ายไอศกรีมโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2557

รายละเอียด >>> ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานีร้านไ …

Continue reading

ก.ค. 31

สรรหาผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสารโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2557

รายละเอียด >>> ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานีร้านถ …

Continue reading

ก.ค. 30

ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง ประจำห้องสมุด ICT โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

รายละเอียด >>>ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน …

Continue reading