Category Archive: ประกาศจัดซื้อ

ส.ค. 23

(ร่าง)ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

(ร่าง)ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้ออ …

Continue reading »

มี.ค. 14

ประกาศจัดจ้างทำชุดพละปีการศึกษา2560

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะจัดทำชุดพละนักเ …

Continue reading »

ก.ค. 31

สรรหาผู้ประกอบการร้านจำหน่ายไอศกรีมโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2557

รายละเอียด >>> ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานีร้านไ …

Continue reading »

ก.ค. 31

สรรหาผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสารโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2557

รายละเอียด >>> ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานีร้านถ …

Continue reading »

ก.ค. 30

ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง ประจำห้องสมุด ICT โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

รายละเอียด >>>ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน …

Continue reading »

ก.ค. 04

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์ Wireless LAN Controller พร้อมโปรแกรมควบคุม และ Access Point

รายละเอียด >>>ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิว …

Continue reading »

มิ.ย. 27

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกผู้จัดทำและส่งน้ำดื่มโรงเรียน ประจำปี 2557

รายละเอียด >>>ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิท …

Continue reading »

มิ.ย. 23

รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ประจำปี 2557

รายละเอียด >>>ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา   …

Continue reading »

มิ.ย. 18

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

รายละเอียด >>>ประกาศ รายละเอียด >>>คุ …

Continue reading »

มิ.ย. 13

ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมโดยวิธีพิเศษ

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนัง …

Continue reading »

Page 1 of 212