No Image

ประกาศ เรื่อง ขอดูผลคะแนนสอบ

มีนาคม 6, 2014 วิชาการ 0

ผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะยื่นขอดูผลคะแนนสอบ  ม.1 และ ม.4 ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ สามารถยื่นความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 10 มีนาคม 2557  ณ สำนักงานวิชาการ และขอรับผลคะแนนสอบได้ในวันที่ 11 มีนาคม 2557

No Image

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณ กฟผ.สุราษฎร์ธานี

มีนาคม 6, 2014 วิชาการ 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณ กฟผ.สุราษฎร์ธานี ผู้มอบเงิน จำนวน 20,000 บาท เพื่อสนันสนุนระบบไฟฟ้าประจำลานกีฬาของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เพื่อบริการให้แก่นักเรียน ศิษย์เก่า และชุมชนรอบๆโรงเรียน

No Image

ประกาศผลการสอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

มีนาคม 4, 2014 webadmin 0

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการพิเศษสสวท.-คณิตวิทย์-EET โครงการ English Program นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ MOU สพฐ./พสวท.สมทบ โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และภาษา โครงการศิลป์-ภาษา  

No Image

ประกาศการจัดอันดับผลการเรียน นักเรียนชั้น ม.3

กุมภาพันธ์ 27, 2014 webadmin 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีประกาศผลการจัดอันดับผลการเรียนเฉลี่ยน 5 ภาคเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสมัครและพิจารณาผลการคัดเลือกนักเรียน UPDATE..   หน้าประกาศ รายชื่อ  

No Image

รายงานผลการรับสมัครนักเรียน

กุมภาพันธ์ 25, 2014 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี รายงานผลการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557 โครงการพิเศษ รายละเอียด

No Image

ประกาศการรับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา2557

กุมภาพันธ์ 12, 2014 ictcenter 0

Download>>>ปฏิทิน ประกาศการรับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา2557 Download>>>เรื่อง ประกาศการรับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา2557

No Image

การจัดสอนชดเชยกรณีหยุดเรียนด้วยเหตุการณ์สถานการณ์ทางการเมืองไม่ปกติเป็นกรณีพิเศษ

กุมภาพันธ์ 3, 2014 ictcenter 0

ตารางการเรียนเพื่อจัดการเรียนชดเชย ระหว่างวันที่ 3 – 22 กุมภาพันธ์ 2557 Download>>>ตารางการเรียนเพื่อจัดการเรียนชดเชย