No Image

รายงานผลการติดตามนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๕

มิถุนายน 14, 2013 kruphatip 0

งานแนะแนวโรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้ติดตามนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังรายการที่แนบ คลิก >>>  รายงานผลการติดตามนักเรียนชั้น ม.๓ คลิก >>>  รายงานผลการติดตามนักเรียนชั้น ม.๖

No Image

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดร้องเพลงปลุกใจ

มิถุนายน 14, 2013 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันประกวดร้องเพลงปลุกใจ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้รักสามัคคี และร่วมอนุรักษ์เพลงปลุกใจ

No Image

ประชุมร่วมทิศทางการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556

มิถุนายน 14, 2013 epsurat 0

รองวิชาการโรงเรียนสุราษฏร์ธานีประชุมร่วมกับคณะทำงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต เกี่ยวทิศทางการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 จุดเน้น STEM เพื่อรองรับการพัฒนา คุณภาพการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล..ทุกคนพร้อม    

No Image

การประชุม TQA ร.ร.มาตรฐานสากล

มิถุนายน 13, 2013 epsurat 0

ครูโรงเรียนสุราษฏร์พิทยานำโดย รองจันทรา มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง TQA ร.ร.มาตรฐานสากล ณ โรงเรียนสุราษฏธานี เพื่อพัฒนาร่วมกัน บรรยากาศกัลยาณมิตร

No Image

บรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียนสุราษฏร์ธานี

มิถุนายน 13, 2013 epsurat 0

บรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียนสุราษฏร์ธานี เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยมีครูคอยดูแลให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ..เป้าหมาย เก่ง ดี มีสุข..

No Image

อบรมครูวิทยาศาสตร์ เรื่อง Inspiring Science

มิถุนายน 13, 2013 epsurat 0

ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม.11 จัดอบรมครูวิทยาศาสตร์ เรื่อง Inspiring Science วันที่ 5-6 มิ.ย. 2556 ณ อาคารสมเพชรวารีโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

No Image

วันไหว้ครู 2556

มิถุนายน 7, 2013 ictcenter 0

วันไหว้ครู พฤษหัสบดีที่ 6 มิถุนายน ปีพุทธศักราช 2556 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี โรงเรียนเรียนสุราษฎร์ธานีได้จัดพิธีไหว้ครู ซึ่งถึงเป็น พิธีสำคัญอีกงาน ที่ทางโรงเรียน ได้เรียนเชิญท่านอาจารย์ ที่ได้สอนสั่งนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ทั้งอดีต,ปัจ [อ่านต่อ]

No Image

การประชุมจัดทำแผนงาน โครงการ

มิถุนายน 5, 2013 วิชาการ 0

วันที่ 18 พ.ค. 2556 ได้มีการ ประชุมจัดทำแผนงาน โครงการ ของ โครงการเครือข่าย ส่งเสริม ผู้มีความสามารถพิเศษด้าน คณิตศาสตร์(Gifted Math) ณ ห้องปัจจักขะภัติ โรงเรียนสุราษฏร์ธานี ประกอบโรงเรียนต่างๆดังนี้ โรงเรียนสุราษฏร์ธานี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โรงเร [อ่านต่อ]