No Image

ประกาศรายชื่อนักเรียนประเภทนักเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ ครั้งที่ 2

มีนาคม 28, 2014 วิชาการ 0

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) โครงการ EET  โครงการ EP นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์และภาษา โครงการศิลป์-ภาษา

No Image

ประกาศ กำหนดการรับ ปพ.๑ และประกาศนียบัตร

มีนาคม 27, 2014 register 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศกำหนดการรับ ปพ.๑ และประกาศนียบัตร   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รับ ปพ. ๑ และ ประกาศนียบัตร ในวันจันทร์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เลื่อนการรับ ปพ. ๑และ ประกาศนียบัตร [อ่านต่อ]

No Image

ประกาศรายชื่อนักเรียนประเภทนักเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ

มีนาคม 19, 2014 วิชาการ 0

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เพิ่มเติม) โครงการ สสวท.  / วิทย์คณิต / EET   รายชื่อนักเรียน โครงการ English Program (EP)  รายชื่อนักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติม) โครงการ MOU สพฐ./พสวท.สมทบ/EET    รายชื่อนักเรียน โครงการส่งเสริมความ [อ่านต่อ]

No Image

ประกาศกรณี นักเรียนเปลี่ยนชื่อ-สกุล

มีนาคม 19, 2014 register 0

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นักเรียนที่มีการเปลี่ยนชื่อตัว / ชื่อสกุล ของตนเอง หรือ บิดา – มารดา ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ที่งานทะเบียนนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี (อาคาร ๓) ภายในวันศุกร [อ่านต่อ]

No Image

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี นำคณะเข้าศึกษาดูงาน

มีนาคม 10, 2014 ictcenter 0

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี นำคณะเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 10 มีนาคม 2557 เวลา 9.00-11.00 น.

No Image

ประกาศ เรื่อง ขอดูผลคะแนนสอบ

มีนาคม 6, 2014 วิชาการ 0

ผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะยื่นขอดูผลคะแนนสอบ  ม.1 และ ม.4 ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ สามารถยื่นความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 10 มีนาคม 2557  ณ สำนักงานวิชาการ และขอรับผลคะแนนสอบได้ในวันที่ 11 มีนาคม 2557

No Image

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณ กฟผ.สุราษฎร์ธานี

มีนาคม 6, 2014 วิชาการ 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณ กฟผ.สุราษฎร์ธานี ผู้มอบเงิน จำนวน 20,000 บาท เพื่อสนันสนุนระบบไฟฟ้าประจำลานกีฬาของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เพื่อบริการให้แก่นักเรียน ศิษย์เก่า และชุมชนรอบๆโรงเรียน

No Image

ประกาศผลการสอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

มีนาคม 4, 2014 webadmin 0

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการพิเศษสสวท.-คณิตวิทย์-EET โครงการ English Program นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ MOU สพฐ./พสวท.สมทบ โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และภาษา โครงการศิลป์-ภาษา