ประกาศสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.6

มีนาคม 2, 2013 ictcenter 0

ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 ขอให้นักเรียนทุกคนมาสมัครเป็นสมาชิกศิษย์เก่าโรงเรียนสุราษฎร์ธานีโดยขอใบสมัครและสมัครได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาในวันที่ 2เมษายน 2556 (วันรับประกาศฯ) พร้อมเงินค่าสมาชิกคนละ 100 บาท

No Image

ประชาสัมพันธ์อบรม GSP

กุมภาพันธ์ 21, 2013 ictcenter 0

ศูนย์อบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpadโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpadขึ้น ระหว่างวันที่ 22- [อ่านต่อ]

No Image

นิทรรศการวิชาการ Open House

กุมภาพันธ์ 20, 2013 ictcenter 0

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ และ Open House เพื่อให้นักเรียนได้ นำเสนอผลผลิตชิ้นงานของนักเรียน ศักยภาพนักเรียน และโรงเรียน ในด้านการเรียนการสอน และ การบริหารจัดการที่ ดี อาทิเช่น ผลการศึกษาต่อในคณะต่างๆที [อ่านต่อ]

No Image

นางบุญส่ง ศุภศิริรัตน์ ได้รับรางวัลรองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2555

กุมภาพันธ์ 13, 2013 ictcenter 0

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้ไว้เพื่อแสดงว่า นางบุญส่ง  ศุภศิริรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลรองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2555

No Image

กำหนดสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

กุมภาพันธ์ 11, 2013 ictcenter 0

กำหนดสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี   ตารางสอบ s1 ตารางห้องสอบ s2

No Image

ประกาศรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556

กุมภาพันธ์ 5, 2013 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 โดยโครงการพิเศษเริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2556 รายละเอียดตามประกาศที่แนบ  อ่านประกาศ

No Image

นายเกษม สดงาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เยี่ยม รร.สุราษฎร์ธานี

มกราคม 24, 2013 ictcenter 0

เมื่อวันที่  24 มกราคม  2556  นายเกษม  สดงาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ) ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสุราษฎร์ธานี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สพม.11) โดยมี นายเสริมศักดิ์  ดิษฐปาน  ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์  ยศถา ผู้ [อ่านต่อ]