No Image

วันเด็กแห่งชาติ นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีร่วมกิจกรรมกับ สทท. กับ สวท.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มกราคม 19, 2013 ictcenter 0

วันเด็กแห่งชาติ นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีร่วมกิจกรรมกับ สทท. กับ สวท.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่… วันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 12 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้ร่วมเป็นพิธีกรภาคสนาม และร่วมเป็นผู้ประกาศข่าวภาคเยาวชนเนื่อ [อ่านต่อ]

No Image

การจัดกิจกรรมวันวิญญาณ ประจำปี 2555 ….

พฤศจิกายน 30, 2012 ictcenter 0

ประกาศจากงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน : ด้วยในวันที่ 8 ธันวาคม 2555 ตรงกับวันประเพณ๊ของโรงเรียน คือ วันวิญญาณ ซึ่งมีกิจกรรมวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์ครูลำยอง วิศุภกาญจน์ และพิธีการทางศาสนา บริเวณหอประชุมครูลำยอง

No Image

งานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใจโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา…

พฤศจิกายน 30, 2012 ictcenter 0

งานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใจโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ด้วยในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2555 ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้จัดให้มีกิจกรรมร่วมกับทางจังห [อ่านต่อ]

No Image

ประมวลภาพกิจกรรม “การอบรมการพูดพิธีกรและการจัดรายการ”

พฤศจิกายน 21, 2012 ictcenter 0

ประมวลภาพกิจกรรม “การอบรมการพูดพิธีกรและการจัดรายการ” …. ด้วยงานสื่อสารองค์กรโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดรายการเสียงตามสายและการพูดตามหลักการเป็นพิธีกรให้แก่นักเรียนช่วยงานสื่อสารองค์กรโรงเรียน โดยการจัด [อ่านต่อ]

No Image

ค่ายศิลป์สรรค์รักษ์โลก วันที่ 21-22 ก.ค. 2555

พฤศจิกายน 9, 2012 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้จัดงานกิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2555 ขึ้น ณ สนามโรงเรียนสุราษฎร์ธานี…..   ค่ายศิลป์สรรค์รักษ์โลก วันที่ 21-22 ก.ค. 2555  ณ  บ่อหินฟาร์มสเตย์ ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรังของนักเรียนชั้น ม5/8 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

No Image

รองผู้อำนวยการบุญส่ง ศุภศิริรัตน์ เป็นวิทยากรอบรมสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

พฤศจิกายน 9, 2012 ictcenter 0

นาง บุญส่ง ศุภศิริรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ผู้นำนักเรียนในยุคอาเซียน โครงการสภานักเรียนไทย ก้าวไกลสู่อาเซียนจัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11….             [อ่านต่อ]