ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

พฤษภาคม 6, 2022 ictcenter 0

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการจัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติ ของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี โดยกำหนดวันปฐมนิเทศนักเรีย [อ่านต่อ]

ขอแสดงความยินดีกับ วงโยธวาฑิตโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ จากการเข้าประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ ชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand International Music Competition2021 ประเภท Marching Parade ได้รับถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

เมษายน 3, 2022 ictcenter 0

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 1.ด.ช.รณสิทธิ น้ำขาว ม.1/5 2.ด.ช.นาวิน อยู่เเสง ม.1/11  3.ด.ช.ภูมิมะ ศัลยประดิษฐ์ ม.2/9   4.ด.ช.ธีรศานต์ ศรีแก้ว ม.2/9 5.ด.ช.นนท์ธชัย ชัยสิทธิ์ ม.3/7  6.ด.ช.พัครพล ชูศรี ม.3/9  7.นายอัยยรัช ไชยกล ม.4/7  8.น.ส.ปฐมา เผินสมบูรณ์ ม [อ่านต่อ]

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดปิดและเปิดสถานศึกษา

เมษายน 1, 2022 วิชาการ 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จึงกำหนดการปิดและเปิดสถานศึกษาของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 1. กำหนดปิด  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564           วันที่ 2 เมษายน 2565 2. กำหนดเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565           วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 อ่านประกาศ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนน O-NET สูงสุดระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2564

มีนาคม 31, 2022 ictcenter 0

วิชาคณิตศาสตร์     วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคมศึกษา

ประกาศ เรื่อง การชำระเงินบำรุงการศึกษา สำหรับนักเรียนที่ค้างชำระ ปีการศึกษา 2562-2564

มีนาคม 31, 2022 budget 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ขอแจ้งกำหนดการเปิดระบบการรับชำระเงินบำรุงการศึกษา ระหว่างวันที่ 28 มี.ค. – 4 เม.ย. 65 ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือ ทางแอปพลิเคชั่น Krungthai Next ตามรายละเอียดที่แนบ ปริ้นใบ pay-in  >>>ใบ pay-in ชำระเง [อ่านต่อ]

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 และเเนวปฏิบัติในการสอบ

มีนาคม 17, 2022 science 0

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 และเเนวปฏิบัติในการสอบ รายละเอียดในการสอบเเละเเนวปฏิบัติในวันสอบมีดังนี้ Click สามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเอง ได้แก่ 1) ตรวจสอบห้องสอบ ม.1 Cli [อ่านต่อ]